فست فود جوی
معالی آباد،انتهای خیابان خلبانان
07136240276