مرکز زیبایی روسا
09178282426
فرهنگشهر، بین کوچه 31 و 33،ساختمان 38، طبقه 3، واحد 11